english EN

Výhody nástroja Adorgo

Vždy aktuálne informácie

Adorgo čerpá informácie zo zoznamu produktov, takže ak niektorú hodnotu zmeníte tam, okamžite sa upraví aj vo vizuáli vašej reklamy.

Výhoda?

Pri zmene ceny produktov nemusíte manuálne upravovať text v reklamnom príspevku.

Žiadne chyby v reklamách

Keďže sú vizuály reklám aktualizujú s informáciami v produktovom katalógu, riziko preklepov či nesprávnych údajov je nulové.

Výhoda?

Kampane budú obsahovať vždy správne a aktuálne údaje o cene, výške zľavy či dostupnosti na sklade.

Automatizované údaje o dostupnosti

Využite strach z premeškanej príležitosti a zvýšte dopyt po vybraných produktoch, pretože Adorgo dokáže vložiť do obrázka aj údaj o aktuálnom počet skladových zásob.

Výhoda?

V reklamách môžete komunikovať skutočnú dostupnosť produktov alebo ich obmedzené množstvo a vyvolať u zákazníkov potrebu daný produkt vlastniť

Posilnenie obľúbených produktov

Adorgo dokáže prispôsobiť vizuál reklamy vašich najpredávanejších produktov a tým posilniť ich predaj prostredníctvom PPC reklamy.

Výhoda?

Automatizovaná tvorba vizuálov pre obľúbené produkty za posledný deň, týždeň alebo mesiac je otázkou niekoľkých sekúnd.

Žiadne duplicitné kampane

Pri špeciálnych kampaniach ako sú zľavy, sezónne výpredaje či Black Friday, Adorgo automaticky upraví vizuál reklamy podľa termínu trvania akcie. Po jej ukončení nahrá pôvodný vizuál do toho istého produktového katalógu za vás.

Výhoda?

Automatizovaná tvorba vizuálov pre časovo ohraničené akcie šetrí čas PPC manažéra a nenarúša fázu učenia, ktorá je pre efektivitu reklamnej kampane dôležitá.

Využívanie viacerých obrázkov

Adorgo nepracuje iba s hlavným produktovým obrázkom, ktorý sa nachádza v parametri image_link, ale aj s ďalšími obrázkami v katalógu produktov.

Výhoda?

Vaše PPC reklamy môžu okrem statického vizuálu obsahovať aj animovanú slideshow z viacerých produktových obrázkov. Adorgo však dokáže prispôsobiť reklamný vizuál aj pre produkty len s jednou fotkou.

Správne zobrazovanie cien

V štandardnom zobrazení sú ceny produktov vo Facebook reklamách oddelené čiarkami. Sumy pod 999 eur sa zobrazujú normálne, no vyššie ceny sú neprehľadné: 332,349.13 FT.

Výhoda?

Adorgo automaticky prepisuje cenu produktov podľa európskych štandardov. Zákazníci namiesto HUF 32,349.13 uvidia 32 349.13 Ft.

Príklady využitia

Vytvorenie série reklamných vizuálov podľa určenej grafiky,
úprava fotiek vo feede (nastavenie veľkosti, orezanie, pridanie filtra...),
zobrazenie rôznych informácií vo feede alebo vo vizuáloch podľa definovaných podmienok,
pridanie nových parametrov do feedu a oprava poškodených alebo nevhodných parametrov.

Niektorí z našich spokojných klientov

Naši klienti

Máte záujem?

Kontaktujte nás:

info@adorgo.sk
+421 911 691 990

--- @ ---